Ana Programlar

ANA PROGRAMLAR

SOSYAL BİLİMLER

Sosyal bilimlerin en önemli özelliği insan davranışlarını çeşitli yönleriyle ele almasıdır. Sosyal bilimler insanı fiziksel, biyolojik yöneten değil “davranışlar” yönünden ele almaktır. İnsan; değerler, inançlar, istekler, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlar, “kültürel normlar”, eğitim, alışkanlıklar gibi genel unsurlarla belirlenir. Bu sebeple sosyal bilimler, insan davranışlarının bu unsurlarca nasıl yönlendirildiğini veya etkilediğini anlamaya yönelik bir çalışmadır.


Taksim Okulları sosyal bilimleri; insanı toplumun gelişimi için çok önemsemektedir. Sosyal bilimlerde öğrencide merak, araştırma isteği uyandırır ve sosyal bilimler öğrenciye yol gösterir.


Taksim Okullarında, sosyal bilimlerin temel amacı birbirine bağlı küresel dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplumun vatandaşları olarak, kamu yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme yeteneği geliştirmek için öğrencilerimize yaratıcılık, sosyal bilimler okuryazarlığı kazandırmaktır. Sosyal bilimlerin dalları olan psikoloji, sosyoloji, mantık, tarih vb. dersler etkili bir şekilde verilmektedir.

Gayrettepe Mahallesi Hattat Halim Sokak No:15 Balmumcu Beşiktaş / İstanbul

0850 346 34 01 / 0212 356 00 74

Copyright 2020